Sitthichai Cosmetic Clinic
โทร 02-040-6840, 081-833-7787
  • th
  • คลินิกเสริมความงาม
  • คลินิกเสริมความงาม
  • คลินิกเสริมความงาม

คลินิกเสริมความงาม

top-pic

SCC Clinic

คลินิกเวกรรมสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแพทย์สิทธิชัย

 

ด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญ แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ประสบการณ์ ที่จะวิเคราะห์ปัญหาของคุณ

 

จุดเด่น ที่ว่า ... ทำไมต้องเลือกศัลยกรรมที่ SCC Clinic

ไม่เจ็บ.. ไม่ทรมาน ต้อง Scc clinic ในราคากันเอง*

- ฉีดยานอนหลับ และ ฉีดยาชา ภายใต้ความดูแลของแพทย์

- วิเคราะห์รูปหน้าโดยนายแพทย์ สิทธิชัย และ ปรึกษาก่อนทำทุกกรณี

- รับประกันความพอใจและ การันตีความสวย 6 เดือน หรือ มากกว่า โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายๆค่ะ

- ดูแลใส่ใจคนไข้ เหมือนคนในครอบครัว

 

จุดเริ่มต้น ของ Sithichai Cosmetic Clinic….

"จากที่ผมได้ทำงานในด้านศัลยกรรม สั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี ผมได้มีความคิด ริเริ่มจัดตั้งทีมงาน และ ก่อตั้งคลินิกศัลยกรรม ในนามของผม และดำเนินกิจกรรมทุกอย่างด้วยตัวผมเอง

ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการให้คำปรึกษา ไปจนถึงดูแลหลังการทำศัลยกรรม ผมมีความคาดหวังที่จะทำให้คลินิกศัลยกรรมแห่งนี้

เนรมิตความสวยให้กับทุกท่าน สร้างความประทับให้กับทุกท่านได้มากที่สุด"

นายแพทย์สิทธิชัย โชคดีสัมฤทธิ์ ,ผู้ประกอบกิจการ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ภาพบรรยากาศคลินิก

ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก
ภาพบรรยากาศคลินิก