Sitthichai Cosmetic Clinic
โทร 02-040-6840, 081-833-7787
  • th

ปากกระจับและปากล่าง


ปากกระจับและปากล่าง

 

ปากกระจับและปากล่าง

เนรมิตปากกระจับโดย นพ. สิทธิชัย ปากกระจับและปากล่างบางสวย เพิ่มความมั่นใจ สามารถแจ้งคุณหมอถึงรูปทรง และ ตัดแต่งได้ตามแบบที่ชอบเลยค่ะ

*จุดเด่นของ SCC clinic*

1.ให้ยานอนหลับและฉีดยาชา ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บ 2.ปากกระจับเป็นรูปทรงสวยงาม ยกมุมปากเล็กน้อย เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอ